loading...

KulturSjukhuset är en ideell förening vars syfte är att genom clowneri, sagor, musik och berättarverksamhet underlätta tillvaron för barn och unga på sjukhus. Verksamheten har under 22 år drivits av Lotten Sjönneby och har arbetats fram i sjukhusmiljö. Föreningen verkar idag i Stockholm, Jönköping, Eksjö och i Värnamo.

De metoder och arbetssätt som vi använder överensstämmer med övriga sjukhusets värderingar och policy.


Att vara en del av vårdteamet runt barnet har alltid varit viktigt för oss!