Pop-Ulla, Plopp & Dr Lowe
Pop-Ulla, Plopp & Dr Lowe

JÖNKÖPING
Sedan hösten 2012 finns även clownverksamhet på Länssjukhuset i Ryhov. Dr Lowe eller clownen Plopp besöker varje tisdag barn och unga på mottagningen, dagvården och vårdavdelningarna. 

I april 2015 startade föreningen ett pilotprojekt i Jönköping med fokus på musik & sång integrerat med clowneri. Pop-Ulla är inte clown, men en musikalisk figur, som kan trolla fram toner & rytmer. Pop-Ulla och clownen Plopp dyker upp varje torsdag.

Nedan kan inslaget som SVT gjorde i mars 2016 ses: