Sedan januari i år rullar även Berättarbyrån  i väntrum och på dagvårdsavdelningar  i            Q-huset, som är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

På måndagar och fredagar bjuder Wiveca Ottosson och Åsa Bosdotter på berättelser & musik och andra spännande överraskningar i byråns lådor.

Under hösten 2019 gör Berättarbyrån ett antal hembesök i samarbete med SABH.

Berättarverksamheten i Solna möjliggörs genom stöd från Region Stockholm samt Stiftelsen Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Ett kulturarrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.